tacuma: (Kaito ice cream)
[personal profile] tacuma

Voor alle Nederlanders onder ons, een goeie vriendin van mij wil het volgende bericht aan jullie kwijt!

De maanden juli en augustus heb ik een speciaal zomer tarief voor een exclusieve portret shoot! Deze shoot is uitstekend geschikt voor modellen die hun portfolio willen uitbreiden of als je gewoon eens op een originele en professionele manier gefotografeerd wil worden.
In overleg maken wij samen een passend concept. Ik heb nog enkele plekjes vrij!

-Aanvang afgesproken datum en tijd
-Inclusief poseer advies
-In studio of op locatie (in overleg)
-Samen direct na afloop een selectie maken
-3 Professionele bewerkte foto’s in hoge resolutie + webformaat binnen 1 week geleverd
-Tijdsduur totale fotoshoot incl kennismaking en selectie maken: +/- 2 uur
Prijs normaal : €125,-
Speciaal zomertarief: €69,-

Meer info:
http://abigailvankooten.com/portfolio-en-exclusieve-portret-fotoshoot/

Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tacuma: (Default)
tacuma

October 2013

S M T W T F S
  12345
6 789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Page generated 25/9/17 06:19

Expand Cut Tags

No cut tags